Lambda Akustikk

 

UK UnionEnglish 

 

Våre tjenester

 

Building Ac    Room Av    Noise Meas   

Lambda Akustikk tilbyr primært tjenester innen bygningsakustikk. Vi tar også enkelte oppdrag innenfor støymålinger, innendørs og utendørs. Typiske tjenester er:

  • Måling av luftlydisolasjon ihht NS-EN ISO 16283-1, NS-EN IS0 140-4 og NS-EN ISO 717-1

  • Måling av trinnlydisolasjon ihht NS-EN ISO 16283-2, NS-EN IS0 140-7 og NS-EN ISO 717-2

  • Måling av støy fra tekniske installasjoner, NS-EN ISO 16032

  • Forenklet måling av veitrafikkstøy, NS 8174-2

  • Måling av etterklangstid i rom, NS-EN ISO 3382

 

 

Andre typer måleoppdrag vil vurderes i hvert enkelt tilfelle. Enklere utbedringstiltak kan prosjekteres, eksempelvis akustisk dempning av  rom eller forslag til støyreduserende tiltak. For mer komplekse utbedringstiltak vil Lambda Akustikk vanligvis henvise til andre fagmiljøer, blant annet SINTEF Byggforsk. Våre tjenester er i utgangspunktet rettet mot bedriftsmarkedet. Unntaksvis kan oppdrag for privatpersoner vurderes.

 

 

Services

Krav til lydforhold i bygninger

  • Det eksisterer spesifikke krav til lydisolasjon mellom rom i en rekke bygningstyper: Boenheter, kontorer, hotellrom, klasserom, etc
  • Teknisk forskrift (TEK), tidligere "Bygningsforskriften", er de overordnede myndighetskrav til byggverk. Her inngår også krav til lydforhold i bygninger
  • For lydisolasjon skilles det mellom luftlydisolasjon og trinnlydnivå. Målemetodene er ulike, og grenseverdier er forskjellige.
  • For boliger finnes det bl.a. lover for maksimalt tillatt støynivå fra utendørs støykilder.
  • For mange bygningstyper er det også spesifikke krav til etterklagstid og lydabsorpsjon